لینک های مفید

Aidshilfe (کمک ایدز آلمان)

در اینجا می توانی معلومات بسیار در باره HIV و امراض مقاربتی ساری (STI) همچنین امکانات مشاوره به شکل ناشناس پیدا نمایی.


www.aidshilfe.de

Familienplanung.de (پلانگذاری خانواده)

یک پیشنهاد از سوی مرکز فدرال برای آموزش صحی و بهداشتی (BZgA) است و راجع به بخش های مهم رهنمای خانواده مانند حاملگی، ولادت، طفل خواستن و جلوگیری از حاملگی معلومات می دهد. تو در اینجا می توانی در باره موضوعات و امکانات مختلف مشورتی نیز اطلاع حاصل کنی.

www.familienplanung.de

Liebesleben (عشق زندگی)

در این وبسایت معلومات فراوانی در باره اچ. آی. وی و امراض مقاربتی دیگر همچنین راجع به کاندوم و طریق حفاظت خود پیدا کرده می توانی. علاوتا در اینجا نیز به شکل رایگان از طریق آنلاین یا تلیفونی مشاوره گرفته می توانی.
این سایت نیز مارک مربوط به BZgA. دولتی است.

www.liebesleben.de

Sextra (سکسترا)

سکسترا نیز از سوی پروفامیلیا عرضه می شود. در اینجا می توانی راجع به عشق و رابطه جنسی سوال کنی. در آنجا سوالات افراد دیگر را نیز دیده می توانی.

www.profamilia.sextra.de

Drugcom (درگ کام)

درگ کام یک پروژه از مرکز فدرال برای آموزش صحی و بهداشتی (BZgA) است. این پورتال اینترنتی در باره دوا های قانونی و غیرقانونی معلومات می دهد و برای علاقمندان و کسانی که خواهان مشاوره اند امکان می دهد تا معلومات را با همدیگر مبادله نموده یا به گونه آسان از مشاوره برخوردار شوند.

www.drugcom.de

In&Out Jugendberatung (مشاوره نوجوانان)

پروژه ای از جانب شبکه نوجوانان Lambda می باشد. در اینجا می توانی از نوجوانان و کلانسالان جوان که سبک زندگی متفاوتی دارند راجع به موضوعاتی مانند گرایش جنسی، جنسیت، تبعیض یا بیرون آمدن مشاوره بگیری. مشاوره از طریق چت، ایمیل، تلیفون یا طور شخصی امکان پذیر است.

www.comingout.de

Loveline (خط عشق)

لف لاین وبسایتی برای نوجوانان از سوی مرکز فدرال برای آموزش صحی و بهداشتی (BZgA) است که معلومات در مطالبی مانند بدن، بلوغ، جلوگیری از حاملگی و عشق اول ارایه می کند. خودت نیز از اینجا می توانی سوال کنی.

www.loveline.de

Sex-profamilia (سکس پروفامیلیا)

از سوی پروفامیلیا در نورد راین- وستفالن تقدیم می شود. مطالب آن بخصوص متوجه نوجوانان است. در اینجا اطلاعاتی در مورد جنسیت و حقوق خود راجع به جلوگیری، رابطه جنسی و پورنوگرافی همچنین آدرس های مراکز مشاوره پرو فامیلیا در NRW به دست آورده می توانی.  

www.sex-profamilia.de

elternsein.info

صفحه اصلی مرکز ملی کمک های زودهنگام این مرکزکمک و خدمات مشاوره برای والدین (وکسانی که انتظار پدر و مادر شدن را دارند) با فرزندان  0 تا 3 سال ارائه می دهد. در اینجا بخصوص می توانی اطلاعاتی راجع به اینکه چه نوع کمکی برای تو به عنوان یک مادر جوان در دسترس است و چه نوع حمایتی برای مشکلات در رابطه با کودک وجود دارد، به دست آوری.

www.elternsein.info/fruehe-hilfen/was-sind-fruehe-hilfen

حامله زیر 20 سال

وقتی که خودت هنوز به طور کامل رشد نکرده ای، داشتن فرزند کار ساده ای نیست. اما برای بسیاری مشکلات راه حلی وجود دارد. در پورتال familienplanung.de معلومات زیاد در این رابطه پیدا کرده و می توانی در باره پیشنهادات کمک اطلاع حاصل کنی.

www.schwanger-unter-20.de

Sexundso (سکس اوند سو)

از سوی پروفامیلیا در نیدرزاکسن تقدیم می شود. مطالب آن بخصوص متوجه نوجوانان است. در اینجا می توانی به شکل ناشناس و آنلاین سوالات خود را راجع به عشق، رابطه جنسی، جلوگیری از حاملگی، معاشقه و موضوعات دیگر مطرح نمایی. 

www.sexundso.de

Zanzu (زانزو)

زانزو پورتالی است زاجع به مسایل سکس و صحت که همراه با چند موسسه دیگر از سوی مرکز فدرال برای آموزش صحی و بهداشتی (BZgA) ایجاد شده است. تو می توانی در اینجا به چند زبان اطلاعات صحیح راجع به موضوعاتی مانند رابطه جنسی، عشق و سلامتی، بدن، پلانگذاری فامیلی، حاملگی، روابط و احساسات، حقوق و قوانین و همچنین بیماری ها دریافت نمایی.

www.zanzu.de/ar