در مورد پروژه

این وبسایت برای چه کسانی در نظر گرفته شده؟

این وبسایت در قدم نخست برای نوجوانان و افراد جوان با سابقه مهاجرت و پناهندگی بین سنین ۱۴ الی ۲۴ که در جستجوی معلومات موثق در ارتباط با سلامت جنسی و صحت باروری هستند، تهیه شده است. نو جوانان، خود به بهترین وجه می دانند که به چه چیزی علاقه دارند و کدام سؤالات برایشان مهم است. به همین علت این بروشور به سوالاتی پاسخ می دهد که توسط خود نوجوانان پناهنده مطرح شده و و آنها سپس جواب های را که توسط افراد متخصص ارائه شده، برای درک مطلب بررسی کرده اند.

چه کسانی در اجرای این پروژه همکاری داشتند؟

در تهیه این جزوه ها و وبسایت طی یک پروسه دراز‌مدت افراد
و سازمان های متعدد، بخصوص نوجوانان پناهنده از نهاد
های مختلف سهم داشتند. آنها جرات این را داشتند که در
این پروژه شرکت کنند و بعضاً سوالات خیلی خصوصی
خویش را مطرح کردند. از جمع همه سوالات آنها مهم‌ترین
شان را برگزیده و جواباتی را که توسط افراد متخصص
ارایه شده بود، جهت درک و فهم بررسی کردند.

آنها همچنان در تهیه جزوه ها و وبسایت همکاری کرده اند.
از همکاری این افراد سپاس گزاری خاص می کنیم، و به
همین ترتیب از نویسندگانی که به سوالات پاسخ ارایه کردند و
از تمامی افراد دیگری که تحقق این پروژه، شرکت کرده و
از آن حمایت کردند، تشکر می کنیم.

این پروژه چگونه ایجاد شده است؟

 

این وبسایت حاصل کار بروشور «از طرف نوجوانان برای نوجوانان» می باشد.

این بروشور جهت معلومات دهی به نوجوانان پناهنده در بخش های وقایه از اچ‌آی‌وی و سلامت جنسی و صحت باروری تهیه گردیده و مفکوره ایجاد یک بروشور در مورد مسائل نامبرده در همکاری بانوجوانان پناهنده در سال ۲۰۱۶ با تشریک مساعی نهاد های مختلف، بويژه گروه کاری برلین «وقایه از اچ‌آی‌وی و مهاجرت» و هم چنان «سلامت خانم ها و مهاجرت» تحقق یافته است.
دفتر شبکه اچ‌آی‌وی/ایدز و مهاجرت مربوط به بنیاد امور بین فرهنگی (VIA) انجمن منطقوی برلین/براندنبورگ
اجرای این برنامه را به عهده گرفته است.

در اثر حمایت سنای برلین و بنیاد «پاریتیت» یک بروشور برای نوجوانان پناهنده پسر، به زبان عربی ترجمه و تهیه گردید. بزودی ثابت گردید که خارج از منطقه برلین تقاضای زیادی برای بروشور «از طرف نوجوانان برای نوجوانان» وجود دارد.

در اثر حمایت وزارت صحت/بهداشت و بنیاد «پاریتیت» و تلاش فراوان سایر همکاران بروشور نوجوانان پسر برای نیاز کل آلمان تهیه و تدوین گردیده و اجرای این پروژه برای دختر ها و خانم های جوان با سابقه مهاجرت و پناهندگی نیز تحقق یافت. تمامی جزوه ها به زبان های عربی و دری ترجمه شده اند. ما خوشحال هستیم که به اساس همین جزوه ها حالا وبسایت «از طرف نوجوانان برای نوجوانان» نیز براه انداخته شده تا اینکه نوجوانان بیشتری به این جزوه ها دسترسی پیدا کنند.

سایر همکاران:

دکتور آبیر الحاج ماواس (Terre des Femmes)، هالا ال هایک، تارین والکات (VIA e.V.)، احمد اوادالله، سلین زیمون (مرکز کمکهای ایدز آلمان)، سوِتینا آرزووا-نتسلمان (SPI Research.) هربرت باکس، سوزانه تومان (اداره سنای صحت، پرستاری و برابری، برلین)، پروفسور دکتر تدا بورده و محصلان/ دانشجویان (از دانشگاه آلیس سالومن برلین)، دیانا کراسیون، تانیا گانگارووا (مرکز کمکهای ایدز آلمان)، الیزابت لانگه (سب‌وِی)، ویرا تسنزر و تیم مربوطه (جِی‌دبلیو‌جی زندگی، شهری اجتماعی) و دوستان دیگران.

طرح و تولید: تِک‌تِک – تونیا ازدیمیر

طرح وبسایت: Web design kwikwi.org ، کاترین ویندهورست

ویرایش فنی پروفامیلیا pro familia NRW e.V. (سوالات دختران) و «دورته دورینگ» (سوالات پسران)

ترجمه دری: Said Tabibi

ناشر:

Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA)

Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V.

Netzwerkstelle HIV und Migration

(بنیاد امور بین فرهنگی (VIA)، انجمن منطقه ای برلین / براندنبورگ e. V.)
دفتر شبکه اچ. آی. وی و مهاجرت

Petersburger Str. 92
10247 berlin
www.via-in-berlin.de

ویرایش: لینه ای. گوتکه: Line E. Göttke

نویسندگان و همکاران دیگر:

کورنیلیا باوشکه، لیزا کابریرا، سوسانه فرویند فوروره، ماریون گاتشلینگ، فالکو یان کرانرت، لیزا هوته، جولیا کاراشتد، پاتریشیا لانگه، دیرک سالفه مایر، کورنیلیا شنله (مرکز بهداشت جنسی و پلانگذاری فامیلی برلین)، دورته دورینگ (معلم آزاد مسائل جنسی)، الیزابت فیشر از انجمن
(VIA e.V.)، لیزا فری، ملودی لدوون (مرکز پلانگذاری فامیلی برلین- BALANCE e. V.)، دیانا هایده، ریتا کیون، جبریله استوکر (پرو فامیلیا اتحادیه ایالتی NRW e. V.)، لوئیزه ایریگ (از مرکز کمک های ایدز برلین)، اشتفان مولر
( انجمن مانو متر ثبت شده)، کارِن زاورِه، تیم پروفامیلیا برلین.

 

این وبسایت با حمایت مالی بنیاد «پاریتیت» (Parität)
و اداره سنای برلین در امور صحت، پرستاری و برابری تحقق یافت.
بروشور «از طرف نوجوانان برای نوجوانان» به زبان های (آلمانی به دری و یا هم آلمانی به عربی) برای نوجوانان پسر و دختر موجود است. این بروشور های را می توان از مرکز کمک های ایدز آلمان فرمایش داد و یا از طریق وبسایت زیر دانلود کرد:

www.aidshilfe.de
www.migration-gesundheit.bund.de